O čem je aktuálně vysvětlovaný princip?

0

Práce na programu Evropských fondů pro moderní ekonomickou situaci 2021–2027 (FENG) nabírá na obrátkách. Podoba hřiště se v současné době ve skutečnosti dohaduje s mezinárodní kompenzací a také hlavní místo diskuse znepokojuje cílové druhy podpory v závislosti na typech podniků a také na rozměrech subjektů, které je uplatňují.

Ve skutečnosti se po dlouhou dobu chápalo, že v obdobích následných výstav se Mezinárodní komise snaží zaručit, aby typy podpory byly skutečně tak rozmanité, jak je to jen možné, a tam, kde to ve skutečnosti není zcela zásadní, ve skutečnosti nebyly založeny na tradičním systém nevratných dotací.

Mezi regiony, které by tento druh návratných půjček mohl mít problém, jsou ve skutečnosti realizační podniky ProgramCulture (realizace výdajů na výsledky výzkumu a vývoje) prováděné prostřednictvím velkých poskytovatelů. Tato konverzace je životně důležitá vzhledem k tomu, že v předchozím finančním pohledu (2014-2020) byli velcí poskytovatelé zcela vyloučeni z možnosti úkolů realizace úvěru!

Zařízení, které by mohlo být použito v tomto konkrétním typu podniku, je ve skutečnosti relativní dar. Je to jen jeden z druhů pomoci, kterou zákon Evropského parlamentu a také Rady (EU) 2021/1060 (spolu s nevratnými dary i ekonomickými hudebními nástroji) poskytuje. V závislosti na čl. 57 více Podle pravidel mohou členské státy poskytovat příjemcům poměrné příspěvky, které jsou zcela nebo dokonce částečně vyplaceny.

V závislosti na plánu konzultovaném v posledních dnech by se množství spolufinancování exekuční složky realizované prostřednictvím velkého podnikatele v rámci podmíněné dotace skutečně rozdělilo na dvě části: nevratnou složku ve výši 30 % z celkové výše grantu a také 70% vratná složka, s výhradou omezené nebo plné (10-100%) náhrady v případě určitých poruch.

Na čem tedy závisí míra zisku?

Z ukazatele „R“ pro zakázku, zpracovaného po dobu 36 měsíců po dokončení implementačního modulu. Vodítko „R” bude ukazovat poměr množství příjmů vytvořených z důvodu exekuce („P”) k částce podmíněné pomoci poskytnuté „N”).

 • R = (P/N * 100 %) – sto %.

V závislosti na aktuálně řešeném návrhu závisí výše zisku na ukazateli R, podle logiky předpokládající minimalizující úroveň výnosu na poměrnou část podpory s nárůstem podílu výnosů na spolufinancování (P/ N).

V současnosti navržené limity pro červenou vlajku „R“ jsou v souladu s:

 • Na čem tedy závisí míra zisku?A. „R“ < 10 % -> příjemce vrátí 100 % „vratné“ části.
 • b. „R” ve výběru od 10% do 50% -> příjemce vrátí 80% „vratné” části.
 • C. „R“ v rozsahu od padesáti % do sto % -> jmenovaný příjemce poskytuje 60 % „vratné“ složky.
 • d. „R“ v rozsahu od 100 % do 150 % -> jmenovaný příjemce dává 40 % „vratné“ složky.
 • E. „R“ v sortimentu od 150 % do 200 % -> jmenovaný příjemce poskytuje dvacet % „vratné“ složky.
 • F. „R” ve variantě 200% -> příjemce hradí 10% z „vratné” složky.

Maximálně lze zahrnout 36měsíční období doporučení. 60 měsíců pro podniky spolu s mnohem delší dobou návratnosti (příklady představují farmaceutický a letecký trh). V této situaci se výše výnosů uvedených v bodech b) – f) výše okamžitě zvýší o 10 p.p.

Jak to vypadá v konkrétním příkladu?

Představme si velkou firmu z okresu, která se připravuje na realizaci výzkumného a vývojového projektu, což jistě způsobí zbrusu nový předmět výuky, který však tato firma rozhodně nepoužívá. Složka VaV bude jistě skutečně financována z FENG v rámci modulu VaV na základě dotačního mechanismu (průmyslový výzkum – max. 65 %/ funguje růst – max. 40 %). Poté, pro implementaci výsledků řádně dokončených R&D funkcí v rámci experimentálního prvku, je vlastně připraveno vygenerovat zcela nové výrobní místo v rychlé blízkosti stávající vegetace. Součástí finanční investice bude vybudování zcela nového centra s vlastním technologickým zařízením. Celková očekávaná kapitálová investice až 20 milionů PLN (= způsobilé výdaje).

V závislosti na současném principu může podnik, počínaje implementací aplikační komponenty, důvěřovat:

 • 3 miliony PLN nevratný podmíněný dar (= 20 milionů PLN * 50 % % * 30 %).
 • 7 milionů PLN vratná prozatímní podpora, jejíž konečná částka bude ve skutečnosti činit:.
 • 0 PLN -> v případě získání 3letých výnosů vytvořených v důsledku implementace implementační složky v množství pod 1 mil. PLN.
 • 1,4 tisíce PLN -> pokud jde o získání 3letého zisku vytvořeného v důsledku implementace modul v rozsahu 1–5 milionů PLN.
 • 2,8 tis. PLN -> v případě zajištění 3letých výnosů generovaných v důsledku aplikačního prvku v rozmezí 5-10 mil. PLN.
 • 4,2 mil. PLN -> v případě získání 3letých výnosů vytvořených díky aplikační složce ve stáji 10-15 tis. PLN.
 • 5,6 milionu PLN -> v případě zajištění 3letého zisku vytvořeného díky implementační složce v řadě 15-20 milionů PLN.
 • 6,3 tisíc PLN -> pokud jde o získání tříletých příjmů vytvořených aplikací prováděcího modulu přesahujícího 20 tisíc PLN.
 • Úspěšné náklady na spolufinancování takového podniku zůstanou následně v řadě 3 a 9,3 milionů PLN (tedy v každém případě získání pomoci uvedené pod tržními hodnotami vyplývajícími z mapy regionální podpory).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here