Přeměna ve směru Market 4.0, uznávaná jako aktivity spojené

0

Novinkou plánu realizovaného v rámci Koncernu 1 bude určitě modulární strategie k působivým projektům – podle očekávání programu bude základním prvkem každého úkolu majitele firmy podávajícího žádost o pomoc realizace: experimentální modul popř
aktiva ve struktuře pokusů a omylů.

Díky kandidátům, kteří se spoléhají na jejich požadavky, budou jistě skutečně posilněným stavebním doplňkem spolu s dalším balíčkem různých dalších cílů pomoci a mnoha dalšími, které: pro: aplikaci výsledků analýzy (kromě tradičních znalost implementace, také možnost předrealizačních prací úvěru – reklamní a marketingové úkoly, průzkum trhu atd.), internacionalizace (znát podstatně obecněji než dříve i včetně komercializace výsledků VaV v zahraničí, zapojení do světových dodavatelských řetězců, zapojení do globálního trhu sociálních zakázek či globální participace), podpora způsobu zajištění a také ochrany občanských svobod duševního vlastnictví, růst odbornosti pracovníků a manažerů poskytovatelů, digitalizace (přeměna ve směru Market 4.0, uznávaná jako aktivity spojené s , abychom jmenovali alespoň hands free provoz a robotizaci úkolů nebo garantování kybernetické bezpečnosti v podnikání a poradenské služby v tomto odvětví), případně „ekologizaci“ podniků (environmentální úprava podnikání, sestávající rovněž z aspektů ekodesignu, ekologických hodnocení popř. hodnocení procesu životnosti dokonce položky).

Pomoc v rámci Priority 1 bude podnikům řešena kompletně formou dotací – a to jak pro subjekty ze sektoru malých a středních podniků, předpokládané malé střední podniky – WWW, tak i velké společnosti. Pokud jde o druhou klasifikaci podnikání, může financování osobních modulů procházet dalšími omezeními.

Ve skutečnosti se počítá s uspořádáním soutěžících, nicméně rámec FENG Priorita 1 plní rozhodně nepředpokládá další oddělení k činnostem srozumitelným našemu týmu z předchozích období výstav. Intervence tak bude ve skutečnosti prováděna pouze pro detailní zakázky ve vzorci Taylor-made-measure.

Společnosti odpovědné za implementaci programu budou ve skutečnosti:

  • Gloss Company for Business Growth (PARP) stojící za servisem jen pro malé a střední podniky a rozsah spolu s jejich účastí;
  • Národní zařízení pro experimentování (NCBiR) odpovědné za poskytování služeb velkým organizacím (a také malým a středním podnikům a společnostem zabývajícím se výzkumem) spolu s řadou malých a středních podniků a organizacemi pro výzkumné studie.
  • Hlavní priorita 2: Atmosféra pro rozvoj (3 455,5 milionů EUR, 43 % tržní hodnoty programu FENG).
  • Nejvyšší priorita 2 se rozhodně zaměří na financování tří určitých cílů:.

Vytváření a posilování výzkumných a inovačních schopností, jakož i využívání vylepšených technologií;. Posílení trvalého rozvoje a konkurence MSP a také vytvoření práce v MSP, spočívající v efektivních aktivech; Vytvořte si schopnosti a metody a rozvíjejte schopnosti pro brilantní odborné znalosti, průmyslové změny i podnikání.

Z hlediska obchodníků se oblast 2 jeví jako důležitá a náš tým se určitě soustředí na její studium později v položce. Skládá se z rozsáhlé sady kytar odpovídajících úkolům financovaným v rámci nejvyšší priority 1, která se zabývá ve svém vlastním sortimentu:.

Přeměna ve směru Market 4.0, uznávaná jako aktivity spojené

Internacionalizace funkcí: rozvoj schopností a také taktiky expanze do zámoří a přizpůsobení služeb a produktů konkrétním cílovým trhům/spotřebitelským sekcím, jakož i nákupním sítím, kromě propagace polské ekonomické situace ve vybraných nejprestižnějších aktivitách, podpora propagace osobního podnikání .

Přenos inovací: zejména prostřednictvím poradenství při využívání digitálních moderních technologií v podnicích a také umožňuje pořízení moderních technologií podporujících funkce společnosti. Součástí tohoto balíčku bude i podpora soukromých vynálezců – vynálezců a jednotlivců se zájmem o uplatnění inovativních odpovědí vytvořením nabízeného prostoru pro experimentování, testování a řešení inovativních nápravných opatření, spolu s potvrzením obchodních, technologických a servisních možností, např. dále pomoc při plnění úkolů v oblasti autorského práva (ve smyslu zvyšování dovedností podnikatelů při využívání zabezpečení internetového protokolu).

Aktivace výroby a růstu inovativních poskytovatelů (start-up/scale-up), v rámci kterých je financována metoda vyhledávání a přípravy (práce ve výzkumu a vývoji, předimplementační zakázky, trh, reklama, právní studia atd. ) technické služby pro komercializaci (skládající se z vysokých škol a také studijních institucí) a také instituce programů rozvoje pro působivé podnikání (velokální a také post-akcelerační systémy i pro zahraniční zařízení prostřednictvím odměn za zřízení funkcí v Polsku).

Půjčovací inovační činnost malých a středních podniků s využitím finančních a kombinovaných hudebních nástrojů ((1) mechanismy založené na fondech VC/service angel, s možností výběru pro sofistikované společnosti; (2) pojišťovací kytary pro malé a střední podniky i společnosti se střední tržní kapitalizací; (3) pokračování úvěru na technické technologie). Neutralizace socioekonomických dopadů globálního (podpora fungujících zdrojů pro MSP).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here