Europe nebo dokonce z různých jiných plánů EU

0

V různých dalších dvou regionech, což je jeden z potenciálních rozsahů nezbytné pomoci z pohledu podnikatelů, by mělo být pozorování skutečně identifikováno: V rámci lokality 1 byla pozitivně ověřena podoblast týkající se zápůjčky úsilí spolu s částí VaV u konkurentů koordinovaných na částku EU. Poskytuje:

  • Půjčování podniků, které skutečně získaly certifikaci Seal of Excellence z plánu Perspective
  • Europe nebo dokonce z různých jiných plánů EU;

Podpora projektů IPCEI – WWW; Financování národního příspěvku u konkurentů na VaV práce prováděné prostřednictvím vyšetřovacích organizací i podnikatelů v rámci mezinárodní spolupráce; Úvěrové zakázky realizované prostřednictvím polských partnerů v lokalitách KIS, např. jako součást nadnárodních partnerství S3 spolu s oblastmi EU i mimo EU a také národy nebo jako součást účasti v týmu V4+;

Spolufinancování činností prováděných prostřednictvím evropských středisek digitálního pokroku, vytvořených na podporu digitálního zlepšení prostřednictvím vylepšení; využívat elektronické moderní technologie díky soukromému sektoru, zejména malým a středním podnikům. V rámci lokality 1 podoblast související s povolováním různého financování a provádění výzkumných a vývojových prací. V rámci její struktury se skutečně plánuje podniknout mnoho akcí vedoucích k růstu počtu zařízení provádějících pracovní místa v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž:

  • Společné studijní úkoly (propůjčování výzkumných studijních agend prováděných hromadně spolu se společníky – veřejnými a výhradními společnostmi, obcemi atd.);
  • Přesun moderních technologií pocházejících ze studijních asociací (komercializace výsledků výzkumů i funkcí výzkumu a vývoje produkovaných v klinické oblasti a také inkubace a také akcelerace derivátů vytvořených prostřednictvím vědců);
  • Granty na eurogranty pro výzkumné firmy i podniky, platící ceny za tvorbu dokumentů a hledání partnerů pro zakázky centrálně řešené na úrovni EU (zejména Perspective Europe);

Geniální sociální zadávání zakázek.

Různé další fondy v rámci nejvyšší priority 2 EFNG se rozhodně soustředí mimo jiné na posílení schopnosti trhu vědeckého výzkumu koordinovat se (zahrnující a mnoho dalších, programy mezinárodních výzkumných studií, projekty posádky, pomoc pro infrastrukturu výzkumu studijní instituce) a progresi celého inovačního systému poskytnutím určité nezbytné institucionální podpory (létání i sledování podniků, animací, médií, technologických institutů, stanovených úkolů, pomoci pro inovační zařízení atd.).

programculture

Institucemi odpovědnými za aplikaci nejvyšší priority 2 budou určitě: Národní zařízení pro výzkum a vývoj (NCRD), Polská firma pro organizační rozvoj (PARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Nadace pro polský vědecký výzkum ( FNP) a Zařízení pro zpracování informací – Národní studijní ústav (OPI NRI).

Závěr. Z přípravné analýzy zakázky vyplývá, že rozsah ošetření v rámci FENG bude do značné míry kopírovat asistenční zařízení, která byla využita ve výši SG OP. Revoluční změnou bude jistě vlastně vzorec oběhové pomoci pro podnikatele, implementovaný v modelu zařízení na míru.

V současné době náš tým nenachází odpověď na to, jak tato metoda bude určitě vypadat v praxi – naše společnost informace případně zjistí v pozdější fázi zaměření kurzu. Náš tým si přeje, aby se flexibilita a komplexnost tohoto postupu rozhodně výrazně nerozšiřovala a také nebránila způsobu dotazování.

Zlepšení institucionální verze v Koncernu I je třeba vzít v úvahu i pozitivní úpravu, kde byla již dříve specifikována odpovědná firma, která bude provádět podporu ve všech lokalitách spadajících do rozsahu programu v závislosti na velikostním stavu kandidátský subjekt. Velké naděje lze navíc ve skutečnosti vkládat do rozdělení zbrusu nových organizací typu měření – malých společností se střední tržní kapitalizací – což možná rozhodně bude znamenat prakticky širší řadu příležitostí podpory pro polské podnikatele, konkrétně ty, které trochu převyšují nízké prahové hodnoty specifikující podmínky středně velkého podniku (250 FTE).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here