CO JE VLASTNĚ FENG PROVIZNÍ DÁVKA?

0

Naši odborníci stáli při tom! Po mnoha měsících práce byla rutina žádostí o plány v rámci kurzu Mezinárodních fondů pro moderní ekonomické klima pro rok 2023 konečně skutečně uvolněna. To také naznačuje, že zbrusu nové finanční hledisko ve skutečnosti konečně získává sílu. Důležité je, že pomocí něj navíc přináší některá vylepšení. Dnes bude naše společnost hovořit o provizorním daru – co je to nevysvětlitelné zařízení a proč by o něm měly vědět velké organizace? Vítám vás, abyste prošli!

Na úvod však začněme krátkým přehledem – domovská stránka. Hlavní úpravou předpokladů kurzu FENG je aplikace modulárních projektů. To naznačuje, že v rámci FENG bude určitě dosažitelné platit za prvky pokrývající experimentální aktivity a také implementaci vývoje a také jednu nebo několik volitelně dostupných komponent.

Rozsah práce bude skutečně vybrán z prvků zahrnujících komerční infrastrukturu výzkumu a vývoje, internacionalizaci a celosvětovou spolupráci, digitalizaci, ekologizaci podniků nebo dokonce odbornosti (více o komponentách níže).

Co je relativní dar?

Komponenty znepokojující VaV pracovní místa a vybrané volitelně dostupné moduly budou rozhodně skutečně hrazeny formou dotací a také, co je podstatné, tento předpoklad platí pro všechna měření podnikání. Výjimkou bude prvek uplatňující výsledky pracovních míst VaV, které budou skutečně financovány jako podmíněná dotace. To znamená, že složka pomoci (minimálně padesát %) bude určitě skutečně splatná a podnikatelé ji určitě vrátí v závislosti na dosažených efektech (tj. příjmech získaných realizací projektu). Je třeba si uvědomit, že tato forma bude jistě skvělou příležitostí pro velké podniky. Dovolte naší společnosti mít na paměti, že v předchozí ekonomické perspektivě (2014-2020) byly velké společnosti zcela vynechány z možnosti podnikat v oblasti finančních aplikací.

Vyplatí se využívat tento druh podpory?

Samozřejmě! Ve skutečnosti by se mělo vzít na vědomí, že mezinárodní platba bude nevyhnutelně stále častěji poskytovat pomoc v rámci návratných hudebních nástrojů, přemisťovat se od běžných nenávratných darů, které v naší zemi stále rozhodně nejsou populární. Proč? Vzhledem k tomu, že aplikace výsledků úkolů založených na návratném financování je ve skutečnosti méně náchylná k riskování. Majitelé firem budou potřebovat prostudovat kapacitu návratnosti investic v mnohem více informacích. Navíc se vratné prostředky skutečně vrátí zpět do fondu, což jistě umožní udržet větší tým příjemců.

Co je relativní dar?Vlastně by se mělo zaměřit na to, že v případě definované podmíněné výpomoci u hudebního nástroje FENG se neduhy dotačního zisku budou odvíjet od poměru příjmů, což se jeví jako neuvěřitelně realistická strategie. Lze uvažovat o tom, že skutečné příjmy jsou účelem a také měřitelným druhem zjišťování výsledků realizovaného úkolu. Navíc cena zisku podmíněné dotace, na základě které bude stanovena požadovaná výše zisku, bude vlastně vycházet z konceptu – čím větší výdělek, tím menší výnos.

Dosažení dostatečně vyšší úrovně výdělku může nepřímo ukázat, že technologie implementovaná jako součást úkolu byla skutečně pro trh určena jako zásadní a zároveň prospěšná, a z tohoto důvodu bylo uplatnění úkolu skutečně oprávněné.

Přehled relativního mechanismu podpory v oblasti aplikačních pracovních míst je navíc pozoruhodným gestem vůči velkým podnikům, které jim dává možnost realizovat efekty projektové práce jako aspekt probíhajících projektů, aniž by se spoléhaly výhradně na osobní prostředky jmenovaného příjemce.

Jaké jsou zásady?

A konečně, povolení prozkoumá jednu z nejdůležitějších pokynů, které mají skutečně platit, což je nezbytné z hlediska jmenovaného příjemce. Za poskytnutí podmíněného daru a také využití prostředků z dočasného grantu nebudou ve skutečnosti účtovány žádné dodatečné výdaje nebo dokonce platby.

Po 4 letech od uzavření zakázky bude jistě podnikatel skutečně povinen vypořádat příslušnou složku spolufinancování. Na žádost podnikatele může být úhrada skutečně rozdělena na splátky, nicméně pokud nebude ve stanoveném termínu uhrazena minimálně jedna splátka, bude celá částka, která má být skutečně vrácena, jistě rychle naplánována.
Ziskové potíže budou záviset na výši úspěšnosti vodítka „R” pro úkol, vypracovaného podle vzorce: R =( P/DZ * sto %) -100 %, kde:

  • R – je znak používaný k určení naplnění problému zisku pomoci,
  • P – je úhrn příjmů (webové zisky pocházející z nákupu položek, zcela nových nebo vylepšených, prezentovaných na trhu jako výsledek aplikace prvku, nebo čisté zisky pocházející z prodeje produktů vytvořených v novém nebo dokonce vylepšeném procesu, vyplývající z implementace prvku) vytvořené z důvodu aplikace komponenty „Aplikační inovace”, pokrývající celý časový rámec doporučení (mezi dokončením projektu a také nedodržením 4 let ode dne dokončení zakázky).
  • DZ– je vlastně vratná část provizorní dotace. Množství zisku podmíněné podpory bude určitě skutečně vypočítáno z konečné hodnoty návratné části pomoci, tedy snížené prostřednictvím realizovatelných výnosů ve fázi realizace projektu.

Jsou stanoveny podmínky pro snížení vypořádání vratné podpory: pro velké podniky.
v případě jednorázové platby do 30 dnů od okamžiku, kdy je na internetovém protokolu uvedena částka k vrácení, získává příjemce 90 % částky k vrácení; pokud jde o splátkovou platbu do 1 roku od částky, která má být skutečně uhrazena z IP, uvedený příjemce získá 95 % z celkové částky, která má být skutečně kompenzována;. v případě vypořádání instalace do 24 měsíců ode dne uvedení IB částky k úhradě vrátí jmenovaný příjemce 10 % částky k úhradě. pro malé a střední podniky.

  • V případě jednorázového vypořádání do třiceti dnů ode dne podpisu IP částky, která má být proplacena, zašle příjemce zpět 80 % z celkové částky k vrácení;
  • v případě úhrady splátek do roku z celkové částky, která má být skutečně kompenzována ZS, vrací příjemce 85 % z celkové částky, která má být skutečně uhrazena;. jde-li o splacení splátky do 24 měsíců od internetového protokolu označujícího celkovou částku, která má být skutečně uhrazena, vrátí příjemce 90 % částky, která má být skutečně vrácena;
  • pokud dojde ke splacení instalace do 36 měsíců ode dne ukazatele ze strany ZS z celkové částky, která má být skutečně uhrazena, vrátí jmenovaný příjemce 10 % z celkové částky k vrácení. Zcela nový ekonomický hledisko přináší při jeho používání velké množství úprav, návrhů zcela nových typů projektů (včetně modulárních projektů) a také typů úvěrů (např. relativní dary).

Zda jde skutečně o modifikaci k lepšímu, naši odborníci snad rychle zjistí se začátkem aplikace úkolů, které definitivně získají oporu v aktuálně vyhlášených plánech požadavků v rámci kurzu SMART (tedy v rámci Evropského fondu pro moderní ekonomiku, Nejvyšší priorita I. Pomoc majitelům firem, akce SMART Path). Z mé strany vám velmi doporučuji, abyste se přihlásili!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here